Formål

Formål og retningslinjer for familieforeningen Holbech-Jensen af 14. Maj 1983

 1. Foreningens navn er: Familieforeningen Holbech-Jensen af 14. Maj 1983.
 2. Formålet med foreningen er, at samles mindst een gang årligt for at kunne følge slægten op, og bevare de gode familierelationer og det gode sammenhold.
 3. Generalforsamlingen holdes skiftevis i Jylland og på Sjælland, den 3. Weekend I august og altid som sammenskudsgilde. Følgende betalingstakster er gældende:
  1. 0 – 3 år – gratis
  2. 4 – 12 år – halv pris
  3. Fra 12 år – voksen pris
 4. Hvert år vælges en formand, hvis vigtigste opgave er, at indkalde til næste års generalforsamling.
 5. Som symbol på formandsværdigheden, besidder denne en klokke med inskriptionen: “Første generalforsamling i Egtved den 14. maj 1983”. Klokken er hjembragt fra Indien i 1976 af Bent yngste søn i familien, som på det tidspunkt var 2. maskinmester på M/S BOMA, ØK.
 6. [Udgået]
 7. Den til enhver tid siddende formand bestemmer hvor og hvordan den kommende generalforsamling skal foregå.
 8. Det henstilles til formanden, at denne vælger en styrelse bestående af familiemedlemmer i den pågældende landsdel, hvor generalforsamlingen skal afholdes.
 9. Formanden vælger en referent, som skal sørge for at generalforsamlingen bliver behørigt omtalt :
  1. a : Navne på alle deltagere, herunder slægtsgren
  2. b : Menuens sammensætning og pris
  3. c : Aktiviteter
  4. d : Evt. billeder og film/video sendes til webmaster.
 10. Foreningens protokol er elektronisk og kan ses på foreningens hjemmeside www.holbech-jensen.dk. Hjemmesiden administreres af webmaster. Den afgående formand sørger for, at referatet fra seneste generalforsamling senest 3 måneder efter generalforsamlingen sendes til webmaster for publicering på hjemmesiden.
 11. Den afgående formand sender senest 3 måneder efter generalforsamlingen referatet til den nye formand, som udsender dette sammen med næste års indkaldelse til generalforsamling.
 12. Vedtægterne kan ændres med stemmeflertal af min 2/3 af de stemmeberettigede og fremmødte på generalforsamlingen eller disses skriftlige befuldmægtigede.
 13. Alle over 18 år har stemmeret.
 14. For at sikre familieforeningens fortsatte beståen, henstilles/opfordres efterkommere af Else-Marie og Julius Jensen´s 9 børn, at overtage formandshvervet. Vejle, august 1989
 15. Revideret i henhold til referat.